Diakonat stały

1. Sobór Watykański II przypomniał, że diakoni przyjmują święcenia nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi i wyraził pragnienie, aby diakonat został na nowo przywrócony jak trwały stopień hierarchiczny w Kościele. Diakon stały znajduje się na niższym szczeblu hierarchii i jest pomocnikiem kapłanów, czyli biskupów i prezbiterów. Przez sakrament święceń staje się osobą duchowną, chociaż nie jest prezbiterem (por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 29).
2. Idąc za tymi decyzjami Kościoła powszechnego, z uwzględnieniem postanowień Konferencji Episkopatu Polski, biskup diecezjalny wprowadził instytucję diakonatu stałego w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dekretem z dnia 1 marca 2020 r. Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych przy Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze został utworzony dekretem z dnia 26.09.2023 r.

Powołanie

Kandydatem do stanu diakonatu może być mężczyzna obdarowany szczególnym darem powołania do służby w Kościele, na który to dar odpowiedział on wielkodusznie i w wolności, aby poświęcić się w realizowaniu misji Chrystusa Sługi. Rozeznanie tego powołania i jego potwierdzenie należy do Kościoła (por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, 9 czerwca 2015 [dalej: WKEP], 17-18).

Charakterystyka kandydata

Pragnący przyjąć święcenia diakonatu powinien odznaczać się szczególnymi przymiotami zarówno na płaszczyźnie ludzkiej jak i wiary. Dlatego ważne jest, aby cechowała go „dojrzałość psychiczna, zdolność do dialogu i komunikacji, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, zrównoważenie i roztropność” (WKEP 19). Kandydat powinien cechować się dojrzałą wiarą zakorzenioną w Piśmie świętym i życiu sakramentalnym oraz aktywnym zaangażowaniem w duszpasterstwie parafialnym.

Wymagania kanoniczne

Statut i zasady formacji

Statut Diecezjalnego Ośrodka Formacji Diakonów Stałych

Dekret zatwierdzający Zasady formacji życia i posługi diakonów stałych

Kontakt

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają ukończone studia magisterskie z teologii, kontynuują studia teologiczne lub ukończyły studia podyplomowe z teologii. Osoby pragnące rozpocząć formację proszone są o kontakt z ks. Wojciechem Oleśkowem.

Ks. dr Wojciech Oleśków (dyrektor Ośrodka)

E-mail: wojciech.oleskow@gmail.com

Numer telefonu: 502 993 560