logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Stypendia

Zmiana terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów.

  • Termin składania wniosków o stypendia rektora i dla niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 24.10.2020 r.
  • Termin składania wniosków o stypendia socjalne zostaje przedłużony do 31.10.2020 r.
  • Wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie stypendiów należy złożyć w sekretariacie IFT w Zielonej Górze.
  • Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna o brakujących dokumentach zostanie przesłana na podany we wniosku adres mailowy.
  • Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWT oraz z Informacją dotyczącą spraw stypendialnych 

Dokumenty (wnioski, oświadczenia, itp.) proszę pobrać ze strony PWT we Wrocławiu (link poniżej)

http://www.pwt.wroc.pl/index.php/stypendia