logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Stypendia

  • Od dnia 01.10.2021 do dnia 21.10.2021 r. można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych. 
  • Wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie stypendiów należy złożyć w sekretariacie IFT w Zielonej Górze.
  • Do każdego wniosku należy złożyć dodatkowo załącznik nr 15 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to informacja zwrotna o brakujących dokumentach zostanie przesłana na podany we wniosku adres mailowy. Brakujące elementy należy dostarczyć do dnia 31.10.2021 r.
  • Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie doręczona elektronicznie.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWT oraz z Informacją dotyczącą spraw stypendialnych

Dokumenty (wnioski, oświadczenia, itp.) proszę pobrać ze strony PWT we Wrocławiu (link poniżej)

http://www.pwt.wroc.pl/index.php/stypendia