logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Praca magisterska

Praca magisterska powinna być wydrukowana dwustronnie w formacie A4.

 

Student składa :

4 lub 5 egzemplarzy – 5 egzemplarzy w przypadku dwóch promotorów
 (w miękkiej oprawie - proszę nie bindować spiralą):

* 1 lub 2 dla promotora/ów (student sam oddaje promotorowi/om),

* 1 dla recenzenta (egz. złożony w dziekanacie),

* 1 dla biblioteki PWT we Wrocławiu (egz. złożony w dziekanacie),

* 1 dla biblioteki IFT w Zielonej Górze (złożony w dziekanacie),

pracę magisterską w wersji elektronicznej na płycie CD
  (w Wordzie, w jednym pliku)

 

Każda praca magisterska musi zawierać:

- oświadczenie  o samodzielności pracy (do pobrania ze strony)

- oświadczenie o udostępnieniu pracy (do pobrania ze strony)

 

Student składając pracę magisterską w dziekanacie, składa również:

- podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego (do pobrania ze strony)

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (do pobrania ze strony)

 

pdf ikona Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej 

pdf ikona Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

pdf ikona Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów PWT) 

pdf ikona Oświadczenie o samodzielności pracy

pdf ikona Oświadczenie o udostępnianiu pracy

pdf ikona Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej - doktor

pdf ikona Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej - samodzielny pracownik

 

 

pdf ikona Tezy do egzaminu ex universa theologia 

 

 

Inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie PWThttp://www.pwt.wroc.pl/index.php/dokumenty

 

pdf ikona Wolny słuchacz - podanie

 Do podania należy dołączyć świadectwo moralności od ks. proboszcza

 

pdf ikona Program kształcenia PWT