logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Wykładowcy

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

  • WYKŁADOWCY:  

dr hab. Piotr BYLICA – logika, teoria poznania

ks. dr Mariusz DUDKA – teologia moralna ogólna i szczegółowa

ks. mgr Radosław GABRYSZ – metafizyka – ćwiczenia

dr Waldemar HASS – historia Kościoła: średniowiecze

ks. dr Mariusz JAGIELSKI – teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo

dr Ewa JANION - pedagogika ogólna i specjalna

mgr Małgorzata JASKUŁA – metodyka katechezy s. podstawowej – ćwiczenia

mgr Radosław KACZMAREK – wychowanie fizyczne

ks. dr Zbigniew KOBUS – liturgika

dr Lech KOPYŚĆ - dydaktyka, metodyka katechezy przedszkolnej

ks. dr Maciej KUBALA – prawo kanoniczne, wykład monograficzny

ks. dr Tadeusz KUŹMICKI - teologia moralna ogólna

ks. dr Wojciech LECHÓW – katechetyka fundamentalna, prawo edukacyjne, katechetyka szczegółowa, praktyki

ks. dr Łukasz ŁASZKIEWICZ – Stary Testament: Pięcioksiąg

ks. dr Paweł ŁOBACZEWSKI – psychologia ogólna, psychologia osobowości

ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI – historia i geografia biblijna - ćwiczenia, Stary Testament: księgi historyczne

ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ – prawo kanoniczne

ks. dr Marcin NAPADŁO – wstęp do filozofii, metafizyka - wykład

ks. dr Andrzej OCZACHOWSKI – historia i geografia biblijna - wykład, Nowy Testament: Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie, Listy do Hebrajczyków i Listy Katolickie

ks. dr Adrian PUT - wykład monograficzny

ks. dr hab. Paweł PRÜFER - KNS – etyka gospodarcza, socjologia parafii

ks. dr hab. Jan RADKIEWICZ - teologia dogmatyczna

ks. dr Leopold RZODKIEWICZ - patrologia

ks. mgr Marcin SIEWRUK - ekumenizm

dr Andrzej SOBIERAJ – teologia dogmatyczna, metodyka katechezy s. podstawowej, s.gimnazjalnej i s. ponadgimnazjalnej

ks. dr Andrzej SUCHORSKI - teologia dogmatyczna

ks. dr hab. Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ – historia Kościoła: starożytność

ks. dr Ryszard TOMCZAK – teologia fundamentalna

dr Paweł WALCZAK – historia filozofii, etyka

mgr Przemysław WŁODARCZYK - metodyka katechezy s. gimnazjalnej i s. ponadgimnazjalnej – ćwiczenia

ks. dr Zygmunt ZAPAŚNIK - teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo  

  • LEKTORZY JĘZYKÓW:

mgr Zbigniew ADASZYŃSKI – język angielski

ks. mgr Janusz ROMAN – język łaciński, język grecki

L