logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

 IFT 2022 plakat 534x238 1

W Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein prowadzone są dwuletnie podyplomowe studia:

  • Teologiczno-Katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne
  • Teologiczne dla wszystkich osób po studiach wyższych

Podmiotem prowadzącym jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, zajęcia odbywają się w siedzibie IFT w Zielonej Górze.

Rekrutacja na powyższe studia podyplomowe prowadzona jest w cyklu dwuletnim co oznacza, że na rok akademicki 2023/2024 nie będzie ona prowadzona

 Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:

  • Teologiczno-Katechetycznych

- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);

 

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 31.05.2016. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

 

Zapewniamy:

- moduł 1 – teologia (495 godz.)

- moduł 2 – katechetyka (120 godz.)

- moduł 4 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów

 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty. 

  • Teologicznych

- pogłębienie wiedzy teologicznej dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach, a chcą pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego oraz posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

Program studiów obejmuje:

- moduł 1 – teologia (495 godz.)

 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty.